MUSIC PRODUCTION / EFFECT

 • TORAIZ - AS1

TORAIZ - AS1
Giá : Đăng nhập để xem giá
Tình trạng : Còn hàng
AS-1 là một bộ monophonic analog synthesizer mang lại khả năng một khả năng sáng tạo mới cho phòng thu và sân khấu. Thiết kế điều khiển trực quan của nó cho phép bạn thực hiện các thay đổi tinh tế và ấn tượng cho những giai điệu âm nhạc của bạn nhằm tạo ra những âm thanh của riêng bạn. Thêm vào đó bạn có thể sử dụng bàn phím kiểu touchpad và thanh trượt để điều khiển âm thanh trong khi trình diễn.

 

SPECIFICATIONS

Sound Generation

Analog synthesis

Programs

99 programmes x 10 banks (5 factory banks, 5 user banks)

 

* Each program includes its own sequence pattern
* Able to set up to 13 favourite programmes can be registered

Width

267.4 mm

Height

68.6 mm

Depth

177.7 mm

Weight

1.4 kg

Power Supply

AC adaptor DC 5 V

Power Consumption

1500 mA

Included Accessories
 • AC adaptor
 • Power cord
 • Quick Start Guide
 • Warranty

 

SYNTHESIS PARAMETERS

Oscillator 1
 • Frequency
 • Pulse Width
 • Sync (Off,On)
Oscillator 1 Waveshapes (continuously variable)
 • Triangle
 • Sawtooth
 • Variable-width Pulse
Oscillator 2
 • Frequency
 • Fine
 • Pulse Width
 • Key Follow (Off,On)
 • Low Frequency (Off, On)
Oscillator 2 Waveshapes (continuously variable)
 • Triangle
 • Sawtooth
 • Variable-width Pulse
Oscillators

Slop

MIxer
 • Oscillator 1 Level
 • Oscillator 2 Level
 • Sub Level
 • Noise Level
Low-pass Filter
 • Cutoff
 • Resonance
 • Key Amount (Off, Half, Full)
 • Velocity (Off, On)
High-pass Filter
 • Cutoff
 • Resonance
 • Key Amount (Off, Half, Full)
 • Velocity (Off, On)
Filter Envelope
 • Low-pass Filter Amount
 • High-pass Filter Amount
 • Attack
 • Decay
 • Sustain
 • Release
AMP Envelope
 • Amount
 • Velocity (Off,On)
 • Attack
 • Decay
 • Sustain
 • Release
Glide
 • Rate
 • Off,On
 • Mode (Fixed Rate, Fixed Time, Fixed Rate A, Fixed Time A)
LFO
 • Frequency
 • Sync (Off,On)
 • Initial Amount
LFO Shapes
 • Triangle
 • Reverse Sawtooth
 • Sawtooth
 • Square
 • Random
LFO Destination
 • Oscillator 1 Frequency
 • Oscillator 2 Frequency
 • Oscillator 1 and 2 Pulse Width
 • Low-pass Filter Cutoff
 • High-pass Filter Cutoff
 • VCA
Modulation Source
 • Filter Envelope
 • Oscillator 2 Amount
Modulation Destination
 • Oscillator 1 Frequency
 • Oscillator 1 Shape
 • Oscillator 1 Pulse Width
 • Low-pass Filter Cutoff
 • High-pass Filter Cutoff

 

EFFECTS

FX 1 Types
 • Bucket-brigade Delay
 • Distortion
 • Ring Modulation
FX 2 Types
 • Chorus
 • Low Resonance Phaser
 • High Resonance Phaser
 • Maestro Phaser
Parameters

Each effect has 2 adjustable parameters

 

SEQUENCER

Step Length

Up to 64 steps

Parameters
 • Key, Velocity, Slew (Off, On) for each step
 • BPM ( shared with arpeggiator)
 • Time Divide ( shared with arpeggiator)

 

ARPEGGIATOR

Mode
 • Up
 • Down
 • Up + Down
 • Random
 • Assign
Range

1 ~ 3 octaves

Parameters
 • BPM (shared with sequencer)
 • Time Divide (shared with sequencer)

 

PERFORMANCE CONTROLS

Keyboard
 • 13-key touch keyboard
 • 22 preset scales
 • 9 octaves: C0 ~ C9 (use with Oscillator 1 and 2 frequency parameters)
Slider Parameters (multi assignable)
 • Oscillator 1 Frequency
 • Oscillator 2 Frequency
 • Low-pass Filter Amount
 • High-pass Filter Amount
 • LFO Amount
 • FX1 Mix
 • FX2 Mix
OLED Display

Able to access all parameters

 

MIDI CONTROLLABLE PARAMETERS

Aftertouch

Amount

Aftertouch Destination
 • Oscillator 1 Frequency
 • Oscillator 2 Frequency
 • Low-pass Filter Cutoff
 • High-pass Filter Cutoff
 • VCA
 • LFO Amount
Pitch Bend Range

Up to -/+ 12 semitones

 

MISCELLANEOUS

Key Mode
 • Low
 • High
 • Last
 • Low Retrigger
 • High Retrigger
 • Last Retrigger
Alternative Tuning

17 preset tunings

 

TERMINALS

Outputs
 • 1 AUDIO OUT L/R (1/4 inch TS Jacks)
 • 1 PHONES (1/4 inch stereo phone Jack)
MIDI
 • 1 MIDI IN (5P DIN)
 • 1 MIDI OUT/THRU (5P DIN)
USB

1 USB B port

 

Others

1 TRIGGER IN (1/4 inch TS jack)

Trigger Input
 • Able to connect a general foot switch or input audio signals
 • Able to set the operation from 4 types:
  Pedal
  Trigger
  Gate
  Trigger-Gate


Sản phẩm cùng danh mục